Tag: corolla altis

corolla atis 2.0

TOYOTA COROLLA ALTIS

Ngày xưa, việc sở hữu một chiếc xe ô tô là một điều người ta không bao giờ nghĩ đến bởi mức giá quá cao cùng với nền kinh tế còn chưa phát triển. Những …
[X]