Author: hailong01

Đánh giá toyota camry 2020

Những gì nổi bật? Chiếc xe Camry nhập khẩu hoàn toàn cất cánh nơi những mẫu xe do Aussie chế tạo rời khỏi đây là chiếc xe trung bình bán chạy nhất của Úc cho …

Đánh giá Toyota Supra GT 2020

Toyota Supra mô hình cơ sở là một ổ đĩa ngọt ngào và nhanh chóng, mặc dù di sản hỗn hợp là rõ ràng. Đừng để điều đó làm bạn thất vọng. Toyota Supra GT là …
[X]